De essentie

Mensen zijn sociale wezens die verbonden willen zijn met anderen, vanuit eigenheid. Dat is de ‘menselijke essentie’. Het is tevens het basisprincipe in ons werk. Hoe zien wij menselijkheid en waarom vraagt het om moed om mens te zijn?

Onze ‘fabrieksinstelling’

Vanuit onze natuurlijke staat, zijn wij een pro-actief wezen dat vanuit zichzelf is gericht op groei en ontwikkeling maar wel vanuit controle en beheersing.
Wat ons in ontwikkeling drijft, is een diepe behoefte aan sociale verbondenheid, de wil om betekenisvol te zijn en het verlangen om er te mogen zijn (behoefte aan waardering, autonomie en meesterschap). Kortom, onze menselijkheid komt met name tot uiting in het contact met andere mensen.

Als deze menselijke interactie positief is, komt dat ons welzijn en ons ‘prestatievermogen’ ten goede. De kwaliteit van de verbinding in organisaties bepaalt het succes!

Kwetsbaar kunnen zijn

Om te kunnen verbinden is het belangrijk om gevoelens en gedachten te delen en vanuit eigenheid te kunnen handelen. Toch gaat dat ons niet altijd gemakkelijk af omdat we als sociale wezens ergens ook bang zijn voor afwijzing.
De confrontatie aangaan, iemand aanspreken, opkomen voor jezelf, grenzen stellen, kwetsbaar zijn over je eigen tekorten of angsten, fouten toegeven of accepteren dat je niet alles kunt en ook ‘nee’ kunnen zeggen, vraagt om moed.

Wat hierbij helpt, is het besef dat onze feilbaarheid ons menselijk maakt. Iedereen heeft te maken met gevoelens van zorg, tekortschieten en teleurstelling. Wat nodig is, is dat we onszelf durven laten zien en elkaar accepteren in onze ‘onvolmaaktheid’. Niemand is perfect!

De moed om mens te zijn

Waar het lastig wordt, ligt juist de mogelijkheid voor verbinding. Laten we elkaar daarom (liefdevol) aansporen in de moed om mens te zijn. En om te leven vanuit menselijke principes als openheid, kwetsbaarheid, respect, autonomie, onderlinge steun en compassie.  Want juist in de wederzijdse acceptatie van onze menselijkheid voelt het leven aangenaam. Dan ontstaat er ruimte voor verbinding en jezelf kunnen zijn.  Als opmaat naar voldoening, plezier en succes.