Hoe wij dat doen?

Wij verbeteren de menselijke interactie in organisaties. Hoe wij dat doen?

Met de MENS© methode begeleiden wij teams in de ontwikkeling van meer menselijkheid en de versterking van hun emotionele intelligentie. Hierdoor gaat de kwaliteit van de onderlinge verbinding omhoog. En dus ook het resultaat en het plezier van het team en/of de organisatie.
Feitelijk draait het om de ontwikkeling van het sociaal-emotionele vermogen van teams. Dat gaat enerzijds om het versterken van het sociaal-emotioneel inzicht; in jezelf en de ander. En anderzijds om het vergroten van het sociale interactievermogen. Kortom, hoe groei je als team naar een meer menselijke en waardevolle interactie met elkaar?

Leer het mij leren!

In onze trajecten nemen teams zelf regie over hun groeiproces. ‘Leer het mij leren’ is onze benadering. Dat past bij de menselijke behoefte aan autonomie. En zo ontstaat er ook geen afhankelijkheid van ons. Wij ondersteunen dit groeiproces met onze MENS© methode. Die werkt vanuit de essentie van de organisatie en/of het team. Al naar gelang wat er nodig is ondersteunen wij dat met diepte-inzicht, coaching, intervisie, dialoog en training.

Wat wij doen: duidelijk en praktisch

Als we aan de slag gaan, is het voor iedereen duidelijk waar we naar toe werken. En hoe we dat gaan doen. Het groeipad zit er meestal als volgt uit:

  1. duidelijkheid over het proces en het gewenst gedrag
  2. wegnemen van barrières voor een beter resultaat
  3. starten met de ontwikkeling van de emotionele intelligentie (MENS© methode)
  4. borgen door koppeling met het dagelijkse werk (coaching on the job)

Verbonden vanuit eigenheid

Menselijke interactie gaat over het kunnen verbinden vanuit eigenheid. Wij werken dus aan een sterke IK in een hecht team. Het gaat ook over de ontwikkeling van menselijk gedrag en het creëren van een veilige en menselijke cultuur. Met de MENS© methode werken teams daarom samen aan openheid en kwetsbaarheid. Aan respect en autonomie. En aan onderlinge steun en compassie. Gaat u met ons in zee? Dan leren teams wat het is om vanuit deze menselijke principes samen te werken. Onder alle omstandigheden. Ook onder druk of in tijden van onzekerheid of tegenslag.

Menselijkheid en emotionele intelligentie!

Verbinding met jezelf en de ander, is een kernbehoefte van ieder mens. Hoe hoger de emotionele intelligentie van een team, hoe beter de interactie. Sterke menselijke verbindingen in organisaties bepalen het resultaat en ieders plezier en voldoening.

wat wij doen
De aspecten van emotionele intelligentie